OSR Reisregels Afdrukken E-mailadres

 

Dit zijn de regels voor teamreizen inclusief verblijf.
Daarnaast gelden altijd trainingsregels, pisteregels van de FIS en andere locatie en activiteiten gebonden regels.

Van elke deelnemer aan een teamreis, inclusief verblijf, wordt onvoorwaardelijk het volgende verwacht:

 1. Op een reis ben je voorbereid, getraind, uitgerust, heb je alle benodigde materialen bij je en ben je ruim op tijd voor het vertrek aanwezig.
 2. Je hebt je papieren bij je (paspoort/ID kaart, verzekeringspas, NSKIV pas en je lijfpas). Je lijfpas heb je ook overdag altijd bij je.
 3. Je hebt maximaal Euro 5,-- per reisdag zakgeld bij je.
 4. Voor de (heen-)reis heb je wat te drinken, een lunchpakket, leesboek, muziek, persoonlijke verzorging etc. bij je.
 5. Je bent verantwoordelijk voor je eigen materialen, bagage en spullen.
 6. Je verzorgt je Skimateriaal dagelijks.
 7. Trainer(s) en begeleider(s) vormen de reisleiding. Een van hen wordt benoemd tot Teamcaptain, meestal de (hoofd)trainer, deze heeft uiteraard altijd de laatste en hoogste beslissingsbevoegdheid.
 8. Vanaf het moment van even voor vertrek tot even na terugkomst van een reis heeft de reisleiding het voor het zeggen. Daar wordt naar geluisterd en verzoeken/opdrachten worden zonder meer uitgevoerd.
 9. Bij aankomst op bestemming wordt de auto netjes achtergelaten, zorg je voor je eigen spullen en wordt assistentie verwacht om andere materialen en spullen op hun plek te krijgen.
 10. Bij aankomst in de accommodatie voor meerdere dagen, ruim je jouw spullen op in daarvoor bestemde kasten en waar nodig help je anderen dat ook voor elkaar te maken.
 11. Je dient je kamer dagelijks netjes en opgeruimd te houden. Organiseer je huishouden in de kamer dus goed.
 12. In de accommodatie worden beschikbare voorzieningen op juiste wijze en volgens daarvoor geldende regels gebruikt en altijd weer netjes en opgeruimd achtergelaten op de daarvoor bestemde manier.
 13. Je bent zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor aangerichte schade.
 14. Je bent verplicht het volledige programma te volgen en altijd op tijd bij een afspraak of gelegenheid aanwezig te zijn. Op tijd is: minimaal een paar minuten voor de afgesproken tijd en plaats aanwezig zijn, in de juiste kleding en met de juiste spullen.
 15. Tijdens studie tijd werk je aan huis/school werk. Alleen in overleg met de leiding wordt iets anders gedaan.
 16. Tijdens videoanalyse ben je beschikbaar en doe je huiswerk als je niet aanwezig hoeft te zijn.
 17. Rusttijd is voor de jongeren 20.30 uur en voor de wat oudere jeugd 21.00. Je bent dan in je kamer en bereid je voor op het slapen gaan. Een half uur na die tijd lig je in bed, is het stil en zijn de lichten uit.
 18. In bijzondere gevallen/omstandigheden kan in overleg met en met toestemming van de Teamcaptain van de vorige regel worden afgeweken
 19. Verlaten van de accommodatie kan alleen met toestemming van de Teamcaptain.
 20. Je zorgt nooit voor overlast.
 21. Roken  en drugs zijn verboden.
 22. Het bezit en gebruik van alcohol (alcoholische dranken) is verboden.
 23. In bijzondere gevallen kan, uitsluitend op initiatief en met toestemming van de Teamcaptain, een uitzondering worden gemaakt.
 24. Er wordt altijd een normaal gedrag van je verwacht. Grote monden, scheldwoorden, schuttingtaal enz. wordt niet geaccepteerd. Toestanden als lichamelijk geweld, seksuele intimidatie, pesten, gedrag dat de voortgang belemmert, gebruik van alcohol en/of drugs enz. behoren niet tot normaal gedrag en leiden direct tot disciplinaire maatregelen.
 25. Het is verboden de naam van OSR, Outdoor Ski Racing, trainers, sponsors, andere wedstrijdskiërs of andere belanghebbenden enz. op enigerlei wijze in diskrediet te brengen, negatief te gebruiken of doen gebruiken.

In gevallen waarbij het reglement niet voorziet, oordeelt en beslist de Teamcaptain.

Ingeval van overtreding van de regels, volgen disciplinaire maatregelen.
Disciplinaire maatregelen zijn: mondelinge waarschuwingen, uitsluiting van deelname aan bepaalde activiteiten, schriftelijke waarschuwingen, uitsluiting van deelname voor langere tijd. Meerdere schriftelijke waarschuwingen betekent in ieder geval dat overleg gaat plaatsvinden met ouder(s)/begeleider(s). In het uiterste geval volgt uitzetting uit het TEAM.

Eigen risico: Deelnemen aan het programma van Outdoor Ski Racing of een onderdeel daarvan, geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.
Outdoor Ski Racing (OSR) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van  ongelukken, beschadigingen, vermissingen e.d. in welke vorm dan ook.