OSR Huisregels Afdrukken E-mailadres

 

Hieronder staan de huisregels voor iedereen die meedoet aan trainingen of een dagprogramma van Outdoor Ski Racing.
Daarnaast gelden altijd de pisteregels en andere, locatie- en activiteiten afhankelijke regels.

 1. Op een training(trainingsdag) ben je voorbereid. Je bent uitgerust, je hebt alle benodigde materialen bij je en je bent  ruim op tijd op de afgesproken plaats aanwezig. Op tijd zijn betekent altijd: enkele minuten voor de afgesproken tijd op de afgesproken plaats met de juiste kleding aan en de juiste spullen bij je.
 2. Je hebt de benodigde papieren bij je (paspoort/ID kaart, verzekeringspas, NSKIV pas enz.)
 3. Tijdens een trainingsdag heb je wat te drinken en een tussendoortje bij je. Neem voor de reis voldoende tussendoortjes mee van huis. Voor Isostar en/of aanmaaklimonade wordt gezorgd. Zorg zelf voor een bidon en dat die gevuld wordt.
 4. Je bent verantwoordelijk voor je eigen materialen, bagage en spullen. Ski’s , stokken, tassen enz. worden netjes langs de kant, op een daarvoor geschikte plaats weggezet zodat anderen er geen last van hebben. Geen losse spullen, die zitten in je tas!
 5. Er dient op goed verzorgd materiaal geskied te worden. Dat moet dus voor het begin training (trainingsdag) gereed zijn.
 6. De trainer heeft de leiding. Daar wordt naar geluisterd en verzoeken/opdrachten worden zonder meer uitgevoerd.
 7. De training (trainingsdag) wordt gezamenlijk begonnen en eindigt ook gezamenlijk.
 8. Deelnemers skiën altijd met een helm, afgezien van andere voor de discipline te gebruiken materialen.
 9. Er wordt tijdens het skiën niet gegeten (kauwgum b.v.)
 10. Liften en andere faciliteiten worden naar behoren gebruikt. (Er is geen voorrang voor leden van een skiteam!)
 11. De trainer bepaalt wanneer er door een slalom geskied mag worden.
 12. Geef een ander de ruimte en rust bij de start.
 13. Je helpt bij het opruimen van de trainingsmaterialen en het weer glad rutschen van de baan.
 14. Indien je een training vroegtijdig moet verlaten, kan dat alleen met toestemming van de trainer.
 15. Je zorgt ervoor dat een gebruikte kleedruimte of andere accommodatie netjes wordt achtergelaten.
 16. Je bent zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor aangerichte schade, verlies van spullen enz.
 17. Je zorgt nooit voor overlast.
 18. Er wordt altijd een normaal gedrag van je verwacht. Grote monden, scheldwoorden, schuttingtaal enz. wordt niet geaccepteerd. Zaken als lichamelijk geweld, seksuele intimidatie, pesten, gedrag dat de voortgang belemmert, gebruik van alcohol en/of drugs behoren niet tot normaal gedrag en leiden direct tot disciplinaire maatregelen.
 19. Het is verboden de naam van OSR, Outdoor Ski Racing, trainers, sponsoren, andere wedstrijdskiërs of andere belanghebbenden op enigerlei wijze in diskrediet te brengen, negatief te gebruiken of te laten gebruiken.
 20. Je kent de pisteregels en past die ook toe!
 21. Houdt rekening met een ander, behandel anderen en vooral de mensen op de baan en het baanpersoneel met respect. Wees gewoon aardig!
 22. Kan je niet aanwezig zijn bij een training, meldt je dan (zo vroegtijdig  mogelijk) af bij de trainer of bij de PWS.

In gevallen waarbij het reglement niet voorziet, oordeelt en beslist de Teamcaptain.

Ingeval van overtreding van de regels, volgen disciplinaire maatregelen.
Disciplinaire maatregelen zijn: mondelinge waarschuwingen, uitsluiting van deelname aan bepaalde activiteiten, schriftelijke waarschuwingen, uitsluiting van deelname voor langere tijd. Meerdere schriftelijke waarschuwingen betekent in ieder geval dat overleg gaat plaatsvinden met ouder(s)/begeleider(s). In het uiterste geval volgt uitsluiting van deelname.

 

Eigen risico
Deelnemen aan het programma van Outdoor Ski Racing of een onderdeel daarvan, geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer. Outdoor Ski Racing (OSR) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van  ongelukken, beschadigingen, vermissingen e.d. in welke vorm dan ook.